Odjel baze korisnikaOdjel baze korisnika

Odgovorna osoba
Voditeljica odjela
BAZE KORISNIKA

Dijana Muža
E-mail: dijana.muza@ekomurvica.hr

Odjel baze korisnika odjel je koji je na usluzi korisnicima naših usluga za sva pitanja koja imaju, posebice onih koja se tiču gospodarenja otpadom. Odjel brine o pristiglim zahtjevima korisnika koji su upućeni putem besplatnog broja telefona 0800 2999 i na centralni mail info@ekomurvica.hr nakon čega te upite prosljeđuju nadležnim Odjelima, te brinu da korisnici na vrijeme dobiju kvalitetnu povratnu informaciju. Također, Odjel brine o pisarnici, tj. o kvalitetnom i pravovremenom ulazu i izlazu sve dokumentacije koja pristiže u sustav Društva i koja odlazi iz Društva u smjeru korisnika ili institucija.

Osim administrativnih zadaća Odjel je zadužen i za kontrolu baze podataka korisnika, kao i za evidenciju nepravilnosti na terenu. Odjel je također zadužen i za podjelu spremnika za otpad fizičkim i pravnim osobama – korisnicima naših usluga.

Također putem ovog Odjela mogu se dobiti sve informacije vezane za promjenu vlasnika objekta, te odraditi izmjene svih podataka.