Održavanja parkova i zelenih površinaOdržavanja parkova i zelenih površina

Opis usluge

Održavanje parkova i javnih površina podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina i parkova, te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina.

Odgovorne osobe
Voditeljica odjela
ODRŽAVANJE PARKOVA I JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

mr. sc. LJILJANA VEGRIN, dipl. ing. agr.
E-mail: ljiljana.vegrin@ekomurvica.hr

Pomoćnica voditeljice odjela

TEA GAGRO, dipl. ing. agr.
E-mail: tea.gagro@ekomurvica.hr

ČIŠĆENJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje ulica na području grada Crikvenice obavlja se ručno i strojno, ovisno o lokaciji i tipu ulice. Čišćenje se obavlja prema Programu koji na početku godine ovjerava Grad Crikvenica. To znači da se ne čiste sve ulice već samo one koje su određene Programom. Unutar ove jedinice obuhvaćeno je i održavanje urbane opreme kao što su klupe, košarice za otpatke i sl.

ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Programom održavanja na komunalnim objektima zajedničke potrošnje koji na temelju prijedloga programa, a ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima u Proračunu, ovjerava Grad Crikvenica, obuhvaća i održavanje javnih zelenih površina. To znači da Eko Murvica održava isključivo one površine koje su navedene u Programu. Intenzitet je određen prema stvarnim potrebama na terenu, a ovisi i o stupnju uređenja i lokaciji.

Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za intervencijom na nekoj površini koja nije u redovnom Programu održavanja, građani mogu uputiti pismenu zamolbu Gradu Crikvenici, koji će po izvršenom očevidu, gdje se utvrđuje stvarna potreba za radovima, izdati Murvici nalog za obavljanje interventnih radova na određenoj lokaciji.

Svake godine Grad Crikvenica i Eko Murvica nastoje poboljšati kvalitetu i u održavanje uvesti što je više moguće novih površina, no to ovisi i o raspoloživim financijskim sredstvima.