O nama

Eko Murvica d.o.o. komunalno je društvo u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava – Grada Crikvenice i Vinodolske općine. Društvo obavlja djelatnosti zbrinjavanja otpada, održavanja javnih i zelenih površna, čišćenja ulica, upravljanja parkiralištima, upravljanja sportskim objektima, te održavanja groblja i pružanja pogrebnih usluga.

Društvo je osnovano 9. travnja 2014. godine, a nastalo je podjelom tadašnjeg društva Murvica d.o.o. na dva društva.

Naziv: EKO – MURVICA komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 58401982639
MBS: 040325655

Sjedište: Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II
Telefon: +385 51/455 – 500
E-mail: info@ekomurvica.hr

Temeljni kapital: 21.151.700,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Direktor društva: Franko Gržetić

Poslovni računi:
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7224020061100387975, IBAN: HR40240061500259896
Raiffeisenbank Austrija d.d.
IBAN: HR8224840081101760375, SWIFT: EZBHHR2X