O nama

Eko Murvica d.o.o. komunalno je društvo u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava – Grada Crikvenice i Vinodolske općine. Društvo obavlja djelatnosti zbrinjavanja otpada, održavanja javnih i zelenih površna, čišćenja ulica, upravljanja parkiralištima, upravljanja sportskim objektima, te održavanja groblja i pružanja pogrebnih usluga.

Društvo je osnovano 9. travnja 2014. godine, a nastalo je podjelom tadašnjeg društva Murvica d.o.o. na dva društva.

Naziv: EKO – MURVICA komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 58401982639
MBS: 040325655

Sjedište: Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II
Telefon: +385 51/455 – 500
E-mail: info@ekomurvica.hr

Temeljni kapital: 2.807.313,03 €, uplaćen u cijelosti

Direktor društva: Franko Gržetić


Poslovni računi

Erste&Steiermärkische Bank d.d
IBAN: HR4724020061100701735
SWIFT: ESBCHR22

OTP banka d.d.
IBAN: HR4924070001100098093
SWIFT: OTPVHR2X

Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3023600001102982368
SWIFT: ZABAHR2X