Primorje, va srcu te nosin!

Objavljeno: 27.03.2023.

Eko- Murvica d.o.o. izradila je brošuru u sklopu projekta “Primorje, va srcu te nosin!”. Želite li saznati nešto više o načinu očuvanja okoliša i postupanju s raznim vrstama otpada, potražite odgovore u našoj brošuri!

Preuzmi datoteku