Metis d.d.

Objavljeno: 11.07.2021.

Metis d.d. (besplatni tel. 0800 0051) je ovlašteni sakupljač za baterije i akumulatore, otpadne gume, otpadna ulja, otpadna vozila, električni otpad – velike kućanske aparate i građevinski otpad koji sadrži azbest. Metis d.d. na lokaciji garaže Eko-Murvica d.o.o., Vinodolska bb (tel. 051/243 316) ima otkupnu stanicu za metalni otpad, akumulatore i automobile, apreuzima i električni otpad svakim radnim danom od 7 do 15 sati.