Preuzimanje glomaznog otpada

Objavljeno: 11.07.2021.

Korisnici koji žele predati glomazni otpad u količini do 2m3 isto mogu ostvariti prethodnom najavom na broj telefona 051 781 177 i vlastitim dovozom u dogovorenom terminu na adresu Vinodolska 22b, Crikvenica. Kod predaje otpada dužni su predati popunjeni bon te predočiti osobnu iskaznicu korisnika usluge navedenog na bonu.