Uklonite raslinje koje prelazi granice parcele te smeta pješacima i vozilima

Objavljeno: 27.03.2023.

Grad Crikvenica i Eko-Murvica pozivaju Crikveničane da uklone raslinje koje prelazi granicu privatne parcele i na javnoj površini ometa kretanje pješaka ili vozila, te zaklanja prometnu signalizaciju i javnu rasvjetu. Eko-Murvica će pomoći građanima te do 30. travnja besplatno odvesti orezani biljni materijal.

Mole se građani da dan prije planiranog orezivanja obavijeste službenika Eko-Murvice na info broj 0800 2999. Djelatnik Eko-Murvice utvrdit će o kakvom se zahvatu radi, procijeniti količinu otpada i dati preporuku gdje i kako odložiti orezani materijal. Sljedeći dan će Eko-Murvica besplatno preuzeti i odvesti biljni otpad.

U slučaju da građani ne uklone raslinje s javne površine, komunalno redarstvo će izdati Eko – Murvici nalog za orezivanje o trošku vlasnika ili korisnika privatne parcele.