Pravo na pristup informacijama

Na osnovu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15) donosimo obrasce za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Cjelokupan zakonski okvir dostupan je na linku stranice Povjerenika za informiranje.