Servisne informacije

 • Objavljeno 11.07.2021.

  Frigomatic (električni i elektronski otpad)

  FRIGOMATIC (besplatni tel. 0800 444110) je ovlašteni sakupljač za električni i elektronski otpad, te besplatno preuzimaju otpad na adresi posjednika otpada uz uvjet da je ukupna…

 • Objavljeno 11.07.2021.

  Komunalno redarstvo grada Crikvenice

  KOMUNALNO REDARSTVO GRADA CRIKVENICE (besplatni tel. 0800 0456) – za prijavu korisnika koji neodgovorno postupaju s otpadom.

 • Objavljeno 11.07.2021.

  Metis d.d.

  Metis d.d. (besplatni tel. 0800 0051) je ovlašteni sakupljač za baterije i akumulatore, otpadne gume, otpadna ulja, otpadna vozila, električni otpad – velike kućanske aparate i…

 • Objavljeno 11.07.2021.

  Preuzimanje glomaznog otpada

  Korisnici koji žele predati glomazni otpad u količini do 2m3 isto mogu ostvariti prethodnom najavom na broj telefona 051 781 177 i vlastitim dovozom u dogovorenom…