Misija i vizija

Misija

Misija “Eko Murvice” d.o.o., Crikvenica je poboljšati kvalitetu života kako sadašnjih, tako i budućih stanovnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine, kontinuiranim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na suvremen način kako bi se postiglo uzajamno zadovoljstvo korisnika usluga i djelatnika koji ih pružaju, i zadržali najviši standardi očuvanja okoliša. Također, zadržati najvišu razinu kvalitete kod pružanja usluga održavanja parkirališta, zelenih i javnih površina, sportskih objekata, kao i groblja, te svih usluga vezanih uz groblje.

Vizija

Vizija “Eko Murvice” d.o.o, za Grad Crikvenicu i Vinodolsku općinu kao područja na kojima Društvo obavlja obavljanja komunalne djelatnosti su prostori čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših stanovnika, gostiju, zaposlenika i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti. Kao odgovoran pružatelj komunalnih usluga radnicima osigurati moramo priliku za učenje i razvoj. Kontinuirano ćemo unaprjeđivati tehnološku opremljenost, te pratiti trendove u djelatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitetu usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenika, kao i zaštiti okoliša i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.