Ustroj

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu društva čini Gradonačelnik grada Crikvenice i načelnik Vinodolske općine.

UPRAVA DRUŠTVA

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora, koji zastupa i vodi poslove društva pojedinačno i samostalno.
Upravu Društva – direktora imenuje Skupština Društva.
Direktor komunalnog trgovačkog društva je Mario Jelčić.

NADZORNI ODBOR

Dr.sc. DRAGAN MAGAŠ – predsjednik
NIKOLINA BLAŠKOVIĆ, univ. spec. oec. MBA – potpredsjednik
DRAGAN MUŽEVIĆ – član
RATKO ĐENEŠ – član
DAVORIN BORŠČAK – član

DIREKTOR

MARIO JELČIĆ, ing.
Mail: info@ekomurvica.hr
Telefon: 051 455 500

ODJELI

ODJEL FINANCIJA
Voditelj odjela
JUG PAVLOVIĆ, dipl. oec.
Mail: jug.pavlovic@ekomurvica.hr

ODJEL GOSPODARENJA OTPADOM
Voditelj odjela
RANKO BRNČIĆ, dipl. ing. stroj.
Mail: ranko.brncic@ekomurvica.hr

ODJEL ODRŽAVANJA PARKOVA I JAVNIH POVRŠINA
Voditeljica odjela
Mr. sc. LJILJANA VEGRIN, dipl. ing. agr.
Mail: ljiljana.vegrin@ekomurvica.hr

ODJEL PROMET U MIROVANJU, VOZNI PARK I PLAŽA
Voditelj odjela
DRAŽEN MARIČIĆ, struč. spec. ing. traff.
Mail: drazen.maricic@ekomurvica.hr

ODJEL TRŽNICA, GROBLJA I SPORTSKI CENTAR
Voditelj odjela
SENKO SMOLJAN, prof.
Mail: senko.smoljan@ekomurvica.hr

ODJEL ZA ODRŽAVANJE BAZE KORISNIKA I KONTROLU USLUGE
Voditeljica odjela
DIJANA MUŽA
Mail: dijana.muza@ekomurvica.hr