Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa zamjenika direktora za operativne poslove

Objavljeno: 24.12.2023.