Obavijest korisnicima čiji se objekti nalaze u ulicama na kojima se izvode radovi aglomeracije

Objavljeno: 03.10.2023.

Obavještavamo cijenjene korisnike da zbog radova na aglomeraciji koji se izvode na određenim područjima grada Crikvenice nismo u mogućnosti pristupiti našim vozilima ulicama u kojima se izvode radovi, te izvršavati nesmetano pražnjenje kanti za miješani komunalni otpad, plastiku i papir.

Ljubazno molimo poštovane korisnike da za svoj miješani komunalni otpad koriste vrećice koje se mogu kupiti na našoj blagajni na adresi Braće Brozičević 10, Crikvenica (na placi) u uredovno vrijeme (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 07:30 do 14:00 sati, te utorkom od 11:30 do 18:00 sati).

Korisnike molimo da vrećice nakon punjenja odlože na rub gradilišta da bi isto bilo pokupljeno u dane odvoza.

Koristimo priliku da napomenemo da je cijena pražnjenja spremnika (zelene kante) po litri ista kao cijena litarskog volumena vrećice za odlaganje miješanog komunalnog otpada, tako da ovaj način odlaganja miješanog komunalnog otpada neće korisnicima usluga predstavljati nikakav dodatan trošak, a vrećice za plastiku i papir su besplatne.

Zahvaljujemo svim korisnicima na razumijevanju i suradnji.